Гурткова робота

Одним зі шляхів індивідуалізації розвитку дошкільників є їх залучення до гурткової роботи, яка дає змогу своєчасно і найповніше розкрити природний потенціал кожної маленької особистості на основі її власних потреб, інтересів, нахилів.

У нашому закладі успішно функціонують такі гуртки:

(2019 – 2020 навчальний рік)

“Віночок” – керівник Ольга Михайлівна Качковська у ході гурткових занять ознайомлює дітей з українською національною культурою, традиціями та обрядами. Заняття гуртка сприяють ефективному формуванню національної свідомості, зароджують національний дух. 

“Пустотливі пальчики”. (Художньо – естетичний) – керівник Марина Олексіївна Зубкова знайомить дітей з різними видами та жанрами образотворчого мистецтва, малята навчаються сприймати мистецькі твори, виявляти емоційне ставлення до зображеного. Під впливом таких занять у гуртківців розвиваються естетичні сприйняття, вміння помічати красу навколишнього, формуються здібності до образотворчої діяльності.

“Читайлик”. (Літературно – мовленнєвий) –  уміння знайти найадекватніші мовні перлини, тобто слова і словосполучення одночасно з такими якостями, як точність, образність і правильність мови розвиває у своїх вихованців Вікторія Вікторівна Молчанова.

“Математична скарбничка” – керівник гуртка Наталія Ігорівна Буряк розвиває у вихованців математичні здібності, логічне мислення, формує світоглядні позиції, вчить своїх гуртківців творчо застосовувати набуті знання та вміння.

“Театралізована скринька”. (Театралізована діяльність) – керівник Вікторія Василівна Ваколюк засобами театралізованої діяльності розкриває перед дітьми весь світ мудрої та вічної казки, розвиває творчі здібності особистості, а найголовніше, виховує справжню людину. 

“Грація”. (Фізкультурно – оздоровчий з елементами пластик – шоу) – керівник Катерина Іванівна Онофрійчук під час занять поєднує базові вправи з елементами танців різних стилів, забезпечує тісний зв’язок  рухів з музикою і ритмами,  внаслідок чого відбувається збагачення рухового досвіду гуртківців, підвищується культура їх рухів.

“Чарівний світ піску” – засобами пошуково – дослідницької діяльності, гуртківці, на чолі з керівником Ліною Вікторівною Глущенко, розкривають таємниці довкілля, поринають у загадковий світ природи.

“Умілі рученята”. (Образотворче мистецтво) -Світлана Василівна Вітюк формує у гуртківців уявлення про різні види мистецтва, їх характерні особливості, засоби виразності, специфічні матеріали тощо.

“Зелена аптека”. (Еколого – валеологічний) – керівник Юлія Петрівна Гук на заняттях гуртка ознайомлює малят з природою рідного краю, лікувальними властивостями лікарських рослин, звичаями та традиціями рідного народу, пов’язаними з рослинним світом. 

“Співаночка”. (Вокальний) – гурткові заняття під керівництвом Ольги Петрівни Розторгуєвої покликані розвинути інтерес до пісні, збагатити музично – творчий досвід, розкрити можливості юних талантів до вокальної імпровізації, до розвитку співацьких навиків і слуху.

Відповідно до пріоритетних завдань, визначених програмами гурткової роботи, педагоги створюють усі умови для раннього виявлення обдарованості та повноцінного її розвитку, реалізовують творчий потенціал своїх вихованців, сприяють їх гармонійному особистісному зростанню.

Гурткова  робота в нашому закладі дошкільної освіти стала невід′ємною частиною освітнього процесу!