Головне меню
Новини закладу


Перейти на сайт Вінницької міської ради


Перейти на сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Перейти до стрічки новин освітнього порталу
Новини
Звітування керівника
     17 червня 2015 року відбулося звітування керівника дошкільного навчального закладу
№ 3 «Перлинка» Вікторії Володимирівни Антонюк за 2014 - 2015 навчальний рік.
Даний звіт проводено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
23.03.2005 року за № 178 «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
    Метою звітування було подальше утвердження відкритої і демократичної державно -  громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
Порядок денний:

1. Звіт керівника дошкільним навчальним закладом В.В.Антонюк про свою діяльність за 2014 - 2015 навчальний рік перед педагогічним колективом, батьківским загалом та громадськістю.

2. Оцінка роботи керівника ДНЗ № 3 "Перлинка" В.В.Антонюк за 2014 - 2015 навчальний рік.

     У своєму звіті Вікторія Володимирівна розповіла про те, що протягом 2014 - 2015 навчального року ДНЗ № 3 «Перлинка» працював за Базовим компонентом (нова редакція) дошкільної освіти, освітньою програмою навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
      Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно - оздоровчих потреб дітей. Вікторія Володимирівна розкрила всі напрямки діяльності дошкільного навчального закладу, дала аналіз педагогічного складу, управлінської діяльності, методичної, роботи, що була виконана протягом 2014 - 2015 навчального року, ознайомила з досягнутими результатами освітньо - виховної роботи з дітьми, а також про педагогічні та творчі здобутки, наголосивши при цьому про невід'ємну роль педагогічного колективу, професіоналізму усіх учасників освітньо - виховного процесу. Значну увагу у своєму звітуванні Вікторія Володимирівна приділила розкриттю питання наступності зі школою та співпраці з батьками. 
     Досить широко завідувачем було висвітлено питання організації, умов, режиму харчування дітей, медичного обслуговування, організації оздоровчо - профілактичної роботи.
   Усі присутні були ознайомлені з результатами роботи щодо укріплення матеріально - технічної бази дошкільного навчального закладу та питаннями, які потребують вирішення у подальшому. 
    В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу дошкільного навчального закладу № 3 «Перлинка» та керівника В.В.Антонюк зокрема.

Рішення:

1 Зміст освітньо - виховної роботи в ДНЗ відповідає вимогам соціального замовлення батьків і дитсадка. Педагогічний колектив ДНЗ досяг значних показників в освітньому процесі, що свідчить про всебічний розвиток дітей та творчі здобутки.

2. Діяльність керівника дошкільного навчального закладу № 3 «Перлинка» Вікторії Володимирівни Антонюк за 2014 - 2015 навчальний рік оцінити  "задовільно".
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Дата: 2015-06-21 09:08:33