ОСВIТНI ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛIЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДI

Комплексна програма

«Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» 

(авт. Г.В. Біленька, О.Л. Богініч, Н.І., Богданець – Білоскаленко).

Варіативні (парціальні програми)

1. «Освіта для сталого розвитку» (теоретичне обґрунтування ідей освіти для сталого розвитку). Н.Гавриш, О.Саприкіна, О.Пометун.

2. «Радість творчості» (програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку). Р.Борщ, Д.Самойлик.

3.«Музичне виховання дошкільників» за методикою Карла Орфа.     

4. «Грайлик» (програма з організації театралізованої діяльності).  Олена Березіна, Олена Гніровська, Тетяна Линник.

5. «Скарбниця моралі» (програма з морального виховання дітей дошкільного віку). Л.В.Лохвицька.

6. «Казкова фізкультура» (програма з фізичного виховання). М.М.Єфименко.