ОСВIТНI ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛIЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДI

Освітній процес в закладі організовано згідно з вимогами  освітньої програми для дітей від 2  до 7  років «Дитина» / Міністерство освіти і науки України, 2020р. науковий керівник В.О.Огнев’юк.

 

Парціальні програми

  1. «Казкова фізкультура». Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Микола ЄФИМЕНКО)
  2. Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Любов ЛОХВИЦЬКА)
  3. «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку»  (авт. Наталія ГАВРИШ,  Олена ПОМЕТУН) 
  4. «Україна – моя батьківщина» . Парціальна програма з національно-патріотичного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку (авт. Олена КАПЛУНОВСЬКА)