Як починати слухати музику

ВИХОВАТЕЛЬ І МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Функції й обов’язки музичного керівника:
1. За загальну постановку музичного виховання в дитячому саду відповідає музичний керівник. Він проводить заняття в кожній віковій групі 2 рази в тиждень відповідно графікові роботи. Це вимагає великої попередньої підготовки. Відбирає  і розучує музичний матеріал, який потрібно грамотно й виразно виконати дітям.- розробляє й планує засвоєння програмних навичок, вчасно готує наочний матеріал, посібники,  прослуховує записи,  намічає й проводить (якщо це необхідно) індивідуальні заняття підгрупами або з окремими дітьми. 2. Відповідає за проведення свят і розваг. 3. За допомогою консультацій і групових занять керує роботою вихователів в області музичного розвитку дітей.На консультаціях музичний керівник :
– знайомить вихователів з планом роботи,
– розучує дитячі твори, звертаючи увагу на вміння  і навички, якими повинна володіти дитина,
– обговорює проведене заняття ( враховує успіхи, труднощі дітей, яким потрібна допомога),
– підбирає аудіо – записи для прослуховування на ранковій гімнастиці та на інших заняттях.
На групових заняттях музичний керівник систематично навчає вихователів, удосконалюючи їхні навички в області співу й руху.
Розучує з ними твори, для індивідуального й колективного  виконання на святах і розвагах. При цьому враховує здатності  кожного: один має прекрасний голос, інший добре танцює, третій красиво виконує вправи, четвертий виразно декламує й може стати активним ведучим свята.
4. Регулярно проводить педагогічні наради, на яких вирішуються
методичні питання, обговорюється програма святкових ранків
і розваг, намічаються додаткові завдання, з метою вдосконалення навчального процесу.
5.Проводить роботу з батьками , втягуючи їх у загальний процес музичного виховання дитини. В індивідуальній бесіді, на консультації, зборах музичний керівник дає поради щодо музичного розвитку дитини.


Функції й обов’язки вихователя:
Вихователь має у своєму розпорядженні більші можливості прилучення дітей до музики:
1. Бере активну участь у процесі навчання дітей на музичних заняттях.
Наприклад, у молодших групах вихователь співає разом з дітьми, не заглушаючи дитячого співу. У середній і старшій групах допомагає розучуванню пісень й разом з музичним керівником оцінює виконання, уже вивченого твору. Крім цього (якщо вихователь співає чисто й виразно), може проспівати нову пісню з фортепіанним супроводом.
При навчанні дітей музично – ритмічним рухам у молодших групах, вихователь бере участь у всіх видах рухів, тим самим активізуючи малят.
У середній, старшій групі роль вихователя інша: він діє в міру необхідності, показуючи рух, нагадуючи ту або іншу  побудову або даючи окремі вказівки в танці, вправі, грі…
2. Вихователь стимулює творчість дітей: підказує тему, розподіляє ролі, намічає загалом розвиток сюжету.
3.Направляє самостійну музичну діяльність дітей, включає
музику в ігри, прогулянки, трудовий процес, гімнастику, образотворчу діяльність, розвиток мови та ознайомлення з
навколишнім середовищем, використовуючи вивчений матеріал.
4. Бере участь у відборі музичного матеріалу, використовуючи його на заняттях гімнастикою, образотворчою діяльністю, по розвитку мови й ознайомленням з навколишнім.
Спільна робота й взаємодопомога музичного керівника й вихователя приводить до бажаних результатів у рішенні завдань загального музичного виховання дошкільника
.